DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://cztps.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 04.03.2021 r.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.03.2021 r.

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy lub treści:

 • mogą występować braki lub nieprawidłowe teksty alternatywne w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 r.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 03.06.2024 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 03.06.2024 r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrektorem CZTPS, pod adresem poczty elektronicznej biuro@cztps.eu lub dzwoniąc na numer telefonu +48 34 3639754 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej (CCIK)

 • Adres budynku: Ul.Rejtana7b, 42-202 Częstochowa
 • Numer telefonu: (+48) 34/3663121

Opis wejścia do budynku: Wejście przez furtkę, wejście płaskie. Drzwi wejściowe główne z jednym niskim stopniem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na  wózku inwalidzkim. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście do CCIK. Wejście jest zadaszone, drzwi przeszklone  prowadzące do małego, widnego  korytarza z drugimi przeszklonymi drzwiami. Z poziomu parteru istnieje możliwość przejścia łącznikiem do drugiej części budynku w którym mieści się Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień. Drzwi pomiędzy placówkami to drzwi przeciwpożarowe. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. Na parterze znajduje się pokój interwencji, pokoje terapeutyczne, świetlica, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. Ponadto na parterze znajduje się pokój, który w razie konieczności może być przeznaczony na pokój hostelowy dla osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz toaleta i prysznic dostępne dla klientów, przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest pracownik – interwent CCIK, który służy pomocą. W CCIK funkcjonuje hostel, który mieści się na pierwszym piętrze budynku, gdzie prowadzą schody z poręczą. Na stopniach schodów naklejona jest taśma fluorescencyjna w celu poprawy widoczności stopni po zmroku lub awarii oświetlenia. Na piętrze znajdują się pokoje mieszkalne, kuchnia, łazienki w tym jedna przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień (MOLU)

 • Adres budynku: ul.Rejtana7b, 42-202 Częstochowa
 • Numer telefonu: (+48) 34/3639754

Opis wejścia do budynku: Wejście przez furtkę, wejście płaskie. Do budynku prowadzi chodnik, który umożliwia dojście również dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku bez stopni i pochylni. Z poziomu parteru istnieje możliwość przejścia łącznikiem do drugiej części budynku, w którym mieści się Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej i administracja stowarzyszenia. Drzwi pomiędzy placówkami to drzwi przeciwpożarowe.

Opis wnętrza budynku: Korytarze płaskie. Na parterze znajduje się pokój przyjęć, pomieszczenia do nauki, studio nagrań, sala społeczności terapeutycznej, gabinet lekarski z działem farmacji, jadalnia, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, toalety i łazienki  przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest pracownik – terapeuta MOLU, który służy pomocą. Na pierwszym piętrze budynku, gdzie prowadzą schody z poręczą znajduje się pokój wychowawców, pokój kierownika, pokoje pacjentów, salon i toaleta z prysznicem, oraz pomieszczenia gospodarcze.

Budynek Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystanek Bardo”

 • Adres budynku: ul. Bardowskiego 27b m 13/14, 42-216 Częstochowa
 • Numer telefonu: (+48) 34/3286272

Adres budynku: ul. Bardowskiego 27b m 13/14, 42-216 Częstochowa

Numer telefonu: (+48) 34/3286272

Opis wejścia do budynku: Placówka mieści się w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym. Wejście do budynku ma zadaszenie, wchodzi się przez przeszklone drzwi na klatkę schodową, a następnie schodami do mieszkania. Do placówki wchodzi się ze wspólnego dla mieszkańców bloku korytarza.

Opis wnętrza budynku: W mieszkaniu  znajduje się przedpokój , pokój wychowawców, pokoje dla dzieci, salon z aneksem kuchennym, łazienki, toalety. Placówka nie jest dedykowana dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku osób z zewnątrz, które zechcą kontaktować się z placówką, a są to osoby ze szczególnymi potrzebami i w razie  jakichkolwiek problemów jest pracownik – wychowawca , który służy pomocą.

Budynek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystanek Empatia”

 • Adres budynku: ul. Zabrzańska 6, 42-202 Częstochowa
 • Numer telefonu: (+48) 517303324

Opis wejścia do budynku: Placówka mieści się w piętrowym budynku jednorodzinnym. Wejście przez furtkę, wejście płaskie. Drzwi wejściowe główne z kilkoma stopniami bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście jest zadaszone, prowadzi do małego przedpokoju, z którego wchodzi się do reszty pomieszczeń w budynku.

Opis wnętrza budynku: W mieszkaniu znajduje się przedpokój, pokój wychowawców, salon z aneksem kuchennym, łazienki, toalety. Placówka nie jest dedykowana dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku osób z zewnątrz, które zechcą kontaktować się z placówką a są to osoby ze szczególnymi potrzebami i w razie jakichkolwiek problemów jest pracownik – wychowawca, który służy pomocą.

Budynek Placówki Wsparcia DziennegoŚwietlica Socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki”

 • Adres budynku: ul. Bardowskiego 60, 42-216 Częstochowa
 • Numer telefonu: (+48) 371 09 30

Opis wejścia do budynku: Placówka mieści się w budynku wielorodzinnym (piętrowej kamienicy komunalnej). Wejście – dwa stopnie schodów, zadaszone. Drzwi wejściowe prowadzą do małego przedpokoju z którego wchodzi się do reszty pomieszczeń w budynku.

Opis wnętrza budynku: W świetlicy znajduje się mały przedpokój, dwie sale do prowadzenia zajęć i rekreacji, pokój hostelowy, kuchnia, łazienki, toalety, pokój wychowawców z osobną toaletą. Dla osób ze szczególnymi potrzebami i w razie jakichkolwiek problemów jest pracownik – wychowawca, który służy pomocą.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA

W placówkach prowadzonych przez CZTPS możliwe jest skorzystanie z pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących oraz z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z pętli indukcyjnej oraz z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie, pod numerem (+48) 34/3639754) lub na miejscu. W razie potrzeby dysponujemy schodołazem.

Każda osoba z niepełnosprawnością uzyska wszelką możliwą i niezbędną pomoc od pracowników każdej placówki prowadzonej przez CZTPS.